Skip links
Titel van het collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij!

18 september 2018

Collegeprogramma 2018-2022

Op dinsdag 18 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het collegeprogramma. Na de verkiezingen is er een coalitie gevormd met de partijen CDA, GroenLinks, VVD en Christen Unie. Nadat zij afgelopen zomer het coalitieprogramma presenteerde, heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders nu het collegeprogramma gepresenteerd. 

De plannen zijn een stuk concreter dan het coalitieprogramma dat wij voor de zomer met elkaar hebben besproken en vastgesteld. Wij zullen ons de komende jaren positief-kritisch opstellen en daarom stemmen wij voor dit collegeprogramma al hadden wij het liever ’ter kennisgeving’ aangenomen. Dit zouden wij meer zuiver vinden. We moeten immers nog afwachten op welke manier dit college haar plannen zal uitvoeren.

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het collegeprogramma 2018-2022 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

De gemeente is geen bedrijf en de burgers zijn geen aandeelhouders. Toch is het collegeprogramma te lezen als een ondernemingsplan van een onderneming en hebben wij vandaag een soort aandeelhoudersvergadering met elkaar om de plannen in het collegeprogramma te beoordelen. Het college heeft duidelijk een wens als het gaat om duurzaamheid, bouwen en burgerparticipatie. Er worden vergezichten geschetst die in grote lijnen wel op de goedkeuring van Houten Anders! kunnen rekenen. 

Over 4 jaar zijn er weer verkiezingen. Wat heeft u dan bereikt? Zijn alle plannen haalbaar? Welke beloften doet u de kiezer, de aandeelhouders van Houten, nu werkelijk? Dat u 100.000 euro in de communicatie over windmolens gaat stoppen? Twee weken geleden gaf Mevr. van Rooijen namens de bewoners aan dat zij onafhankelijke deskundigen voor dat geld mee willen laten denken met haar genoemde vier punten, wat gaat de wethouder hier mee doen?  

Ik constateer dat er veel aannames zijn, onderzoeken gedaan moeten worden en plannen moeten worden geschreven. Ik begrijp dat het college daar druk mee zal zijn, maar ik vraag mij af wat de Houtenaar nou werkelijk krijgt van het college. Wat zijn de dingen waar we u over 4 jaar over kunnen complimenteren. Waar kunt u dan trots op zijn? 

We zijn blij met de bouwplannen van het college. Het is goed dat dit college zich daarnaast in wil zetten voor het behoud van het Houtens DNA. 

We zijn blij dat het college woningen wil bouwen. Maar wat mij opvalt is dat er nog geen discussie heeft plaatsgevonden met de raad of met de samenleving over het aantal woningen. Wij willen het college wel verzoeken om voorafgaande aan en in het begin van het proces eerst in gesprek te gaan met de samenleving.  

Complimenten voor het regelen van de subsidie vanuit de provincie Utrecht voor Fort Honswijk. Wij zijn blij dat Gemeente Houten 550.000 euro heeft opgehaald uit een subsidiepot en dat wij nu geen grootschalige attractie van Fort Honswijk gaan maken en realistisch gaan kijken naar haalbare scenario’s. 

De samenlevingsagenda: mooi dat wij nu de inwoners gaan betrekken met het meedenken over Houten. Het akkoord staat vol met participeren en dialoog voeren. Deze aanpak steunen wij natuurlijk. Dat het college inwonersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan is mooi en wij gaan dit zeker in de gaten houden. Wij hopen dat dit niet verwaterd. 

Daarom stemt Houten Anders! in met de motie ‘jongerenparticipatie’. Wij willen een toezegging van de wethouder, dat zij uiterlijk eind 2019 het plan heeft opgesteld en uitgevoerd en wel op zo’n manier dat het plan dan staat edoor kan gaan. Wij ontvangen graag een evaluatie hierover 

Houten Anders! stemt in met de motie ‘huisvesting maatschappelijke organisaties’. Wij hopen ook dat het college werkelijk in staat zal zijn om deze maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. 

Immers: Houten is geen bedrijf. Inwoners zijn geen aandeelhouders. Nee, Houten is van haar inwoners en wij zijn allemaal participanten!  

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het collegeprogramma 2018-2022.

Meer informatie

Raadsagenda, moties, amendementen en meer

Videoverslag van de raadsvergadering

Collegeprogramma 2018-2022

Volg ons