Skip links
coalitieakkoord Houten 2018-2022 van de gemeente Houten met de titel 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij'.

12 juni 2018

Coalitieakkoord Houten 2018-2022

Dinsdag 12 juni 2018 nam de gemeenteraad het gesloten coalitieakkoord Houten 2018-2022 ter kennisname aan. Met het akkoord en de benoeming van de wethouders wordt de weg vrijgemaakt om een collegeprogramma op te stellen. Aan de hand van dat programma wordt de komende jaren inhoudelijk beleid gemaakt.

Houten Anders! heeft zich in de aanloop naar het coalitieakkoord uitgesproken in de media over de beslotenheid waarin het proces zich leek te voltrekken. De betrokkenheid van de samenleving en bestuurlijke vernieuwing die was beloofd, heeft men in de aanloop naar deze raadsvergadering hersteld. De coalitie is van plan om de dialoog met de samenleving te blijven voeren in een samenlevingsagenda en wij zijn heel benieuwd hoe dat vorm krijgt.

Het proces was vooraf onduidelijk en voelde op sommige momenten geïmproviseerd aan. Daarmee worden de verkeerde randvoorwaarden geschapen om echt te kunnen inspreken. Wij hebben het coalitieakkoord vervolgens beoordeeld op de inhoud en we wensen deze coalitie veel succes en feliciteren hen met dit resultaat, al kunnen wij nog niet concreet benoemen wat deze coalitie wil bereiken en dat blijft een punt van zorg.      

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het coalitieakkoord Houten 2018-2022 op de volgende manier verwoord:

Goedenavond allemaal, 
 
Wij  willen, We onderstrepen, Wij zijn, We Werken, We vinden, We blijven, Wij steunen, Wij denken, We onderzoeken, We formuleren, Wij hebben, we streven, Wij merken, We maken, We laten, We hechten, We staan, We gaan, we bereiden, we faciliteren, we herijken…. 
 
Het coalitieakkoord beschrijft hoe de coalitiepartijen met de vier grote  
vraagstukken aan de slag willen gaan. 
 
Dit zijn jullie ambities, maar Houten Anders verwacht van jullie om  
concreter te zijn. 
 
De coalitie noemt dit document een agenda, laten we het daarom ook  
gelijk invullen met concrete zaken, verplichtingen en daaruit  
voortvloeiende keuzes: helder communiceren, verantwoordelijken  
aanwijzen, doelstellingen benoemen, tijdlijnen vastleggen, ijkmomenten  
bepalen. 
 
De vier grote vraagstukken vragen om alle aandacht en eerlijk gezegd  
vinden wij dat er geen tijd te verliezen is. 
 
Het bewaken van sociaal maatschappelijk balans, de betrokkenheid van de burgers, een energie neutraal Houten en natuurlijk voldoende woningen, allen uiterst belangrijke zaken die een efficiënt en transparant proces vragen. 
 
Houten Anders zal de aankomende 4 jaar kritisch de plannen volgen, de  
processen monitoren, inspraak en participatie verwachten en de gemaakte afspraken bewaken. 
 
Wij zullen vanavond nog niet ingaan op algemene inhoud; juist en vooral omdat wij vinden dat dit document niet meer is dan een samenvoeging van 4 verkiezingsprogramma’s. 
 
Het is een opsomming van alles wat er ter tafel gekomen is.  In die zin  
is het document “compleet”, maar … onderlinge tegenstellingen zijn  
gemeden en daarom vinden wij belangrijke stellingen soms nog te vaag. 
 
Heeft de coalitie nu de betrokken inwoner kunnen bereiken, of heeft de  
coalitie de lat te hoog gelegd door alleen experts op elk gebied uit te  
nodigen. 
 
Houten Anders is wel benieuwd of de inwoner zich kan vinden in het  
proces en of uw stemmers u en uw partij nog herkennen in uw keuzes. 
 
Het vinden van draagvlak is voor sommige onderwerpen cruciaal…  maar 
wat gaat u doen als er geen draagvlak is? 
 
Participatie vinden ook wij heel belangrijk. Maar het heeft alleen maar  
zin als de burger zijn bijdrage herkent in het proces. Participatie is  
meer dan alleen luisteren, opschrijven en er niet meer op terug komen. 
 
Ter afsluiting: 
Houten Anders feliciteert u met uw eerste bereikte akkoord en ziet met  
positief enthousiasme uit naar de uitvoering. 
 
Het beleid, de invulling, de uitvoering en de communicatie, daar zijn we  
nieuwsgierig naar; wordt het meer van hetzelfde of durven jullie Anders! 
 
Aan de slag! 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het ter kennisname aangeboden coalitieakkoord Houten 2018-2022 en de vervolgstappen in dit proces om te komen tot een collegeprogramma voor deze raadsperiode.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel en meer

Videoverslag van de raadsvergadering

Coalitieakkoord Houten 2018-2022 (pdf)

Volg ons