De gemeenteraad sprak op 29 oktober 2019 over de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020, ofwel onze begroting. Het Rijk geeft minder geld uit en daarom krijgt de gemeente automatisch minder geld. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten die de gemeente heeft voor de WMO en de Jeugdzorg. Kortom, er moet ook heel veel worden bezuinigd, terwijl […]

More