Skip links

18 februari 2022

Brandbrief Datalek Samen Veilig

Houten Anders! ondertekende de brandbrief Datalek Samen Veilig met nog 8 andere partijen uit de regio. Het initiatief voor deze brandbrief lag bij Samen Stichtse Vecht, een collega-inwonerspartij uit de gelijknamige gemeente. 

Enkele dagen geleden werd bekend dat Samen Veilig opnieuw te maken heeft met een datalek. Dit keer is de personeelsomgeving (het intranet) openbaar toegankelijk geworden met onder andere de personeelsgegevens, persoonlijke verhalen en wachtwoorden daarop. 

Datalekken en incidenten

Samen Veilig Midden Nederland is het meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling. De organisatie bestaat uit SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht. De organisatie verzorgt namens de gemeenten de taak om kinderen veilig te laten opgroeien. Het gaat dan om preventieve jeugdbescherming, jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De organisatie komt vaker negatief in het nieuws, waarbij er onzorgvuldig en onveilig met persoonlijke gegevens van medewerkers en cliënten wordt omgegaan. In 2019 presenteerde Samen Veilig een veranderagenda. Deze hebben we tot nu toe kritisch gevolgd en we hebben meermaals vragen gesteld aan de wethouder in samenwerking met andere partijen:

Schriftelijke vragen over kwaliteit en klachtenafhandeling – 2019 

Schriftelijke vragen over kwetsbare kinderen geholpen via SAVE – 2020

Schriftelijke vragen over cliëntendossiers – 2021

Naar aanleiding van de berichten hebben D66 en SGP nu schriftelijke vragen gesteld over het datalek van 15 februari 2022. Wij blijven dat volgen.

Brandbrief

Ondertussen spreken wij ons uit als voorstander van een intensievere regionale samenwerking van gemeenteraden op dit dossier. Een organisatie die zo belangrijk is en afspraken maakt met de hele regio, moet ook door de hele regio gezamenlijk worden gecontroleerd en aan afspraken worden gehouden. Een regionale raadsbijeenkomst over de informatieveiligheid en een onafhankelijk onderzoek zijn daarin een goede stap. Daarom hebben wij de brandbrief graag ondertekend.  

De brief

Geachte wethouders van onze gemeenten,

Naar aanleiding van de persuiting van RTV Utrecht van hedenweek dat er wederom sprake is van een groots datalek bij Samen Veilig Midden Nederland, waarbij dit keer het complete intranet in de openbaarheid is gebracht en daarmee de privégegevens van medewerkers. Dat daarbij ook wachtwoorden van diverse gemeenschappelijke sites openbaar zijn geworden.

Uit de reactie van het bestuur valt niet de conclusie te trekken, dat de organisatie de ernst van de situatie onder ogen ziet.

Gelet op de al eerder bekend geworden datalekken en de mede daaruit voortvloeiende veranderagenda van 2019, lijkt veranderpunt 3) “het versterken van het lerend vermogen van de organisatie” nog niet in voldoende mate bij de organisatie: Samen Veilig Midden Nederland, tussen de oren te zitten. Dat er in een periode van 3 jaar 218 veiligheidsincidenten zijn geweest, is daar een uiting van.

Dát gegeven vinden wij als raadsleden uiterst zorgelijk, want we hebben het hier te maken met kwetsbare gezinnen en medewerkers.

De raadsleden constateren dat dit niet het eerste en vermoedelijk ook niet het laatste datalek en/of veiligheidsincident zal zijn en doen een dringend beroep op de wethouders, deze situatie niet te bagatelliseren, maar per direct de volgende stappen te ondernemen:

  • Een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van gegevens uit te laten voeren;
  • Een risicoanalyse op te stellen en verbeteringen te eisen aan dataopslag en -verwerking, zodanig dat de bescherming van gegevens is gewaarborgd;
  • Een regionale raadsbijeenkomst te organiseren en daar terugkoppeling te geven van bevindingen.

Volgens onderstaande raadsleden is er geen tijd meer om stilzwijgend of afwachtend toe te kijken, maar zullen de colleges zich “resoluut en zakelijk” in deze kwestie moeten opstellen.

Met Hoogachting,

 

Was getekend:

Riëtte Habes – Samen Stichtse Vecht

Rob Jonkers – Lokaal Montfoort

Pascal Ooms – SGP Houten

Connie Brouwer – Fractie Brouwer (De Bilt)

Theo Aalbers – Christen Unie De Bilt

Menno de Boer – SP de Bilt

Wim van Dijk -VHL Lokaal

David Bosch – Partij voor de Vrijheid (Utrecht)

Wayne Wilson – Houten Anders!

Meer informatie

Samen Stichtse Vecht: Brandbrief naar aanleiding Datalek bij Samen Veilig (SAVE)

Brandbrief Datalek SAVE (pdf)

Reactie bestuur Samen Veilig op datalek d.d. 15 februari 2022

Volg ons