Skip links

12 april 2018

Blog: We Zullen Doorgaan   

Het zou na de verkiezingsuitslag het lijflied van Houten Anders! kunnen zijn en toch was ik niet op een partijbijeenkomst, maar op een bijeenkomst in het teken van mantelzorg in Houten. We zongen het allemaal mee: mantelzorgers en politici, van D66 tot SGP. 

Als lid van HA! – en tevens mantelzorger – mocht ik tussen de raadsleden luisteren naar de ervaringen van mantelzorgers in Houten. 

Goed gesprek

De avond begon met het goede gesprek. Opvallend zijn de onderwerpen die door de werkgroep Mantelzorg zijn geselecteerd: de papierwinkel, het verloren leven, combineren van werk en zorg en meer! 

Een tip uit één van de gesprekken voor iedereen die ergens tegenaan loopt: ‘de mantelzorgmakelaar’. Dat is iemand die mantelzorgers kan ondersteunen bij allerhande wet- en regelgeving waar je als mantelzorger tegenaan kunt lopen. Dit blijkt soms een hele kluif voor menig mantelzorger.

Een ander leerpunt is de wijze waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners. Houten Anders! pleit al langer voor een gemeente waar de houding is: “Ja! tenzij het écht niet anders kan.” Een betrokken gemeente die open staat voor de initiatieven van inwoners, houdt tijd en energie over voor mensen die niet kunnen rekenen op de liefdevolle aandacht van mantelzorgers. Er gaat – zowel bij mantelzorgers als bij de gemeente zelf – zonder deze houding, te veel tijd en energie verloren aan tegenwerking, onbegrip en zorg. 

Mantelzorg, de musical

De tweede helft van de avond werd verzorgd door Kees Posthumus die met veel humor en muzikaliteit ‘Mantelzorg, de musical’ uitvoerde samen met Juul Beerda. Het werd een Houtens verhaal over Laurens en Chantal die als mantelzorgers grote offers brachten voor hun moeder en broer, elkaar vonden bij het Mantelzorgcafé en ondanks alle verschillen tóch nog de liefde vonden bij elkaar. Als mantelzorger weet je dat er uit het zorgen voor de ander en de offers die dat soms vraagt, ook heel veel moois naar voren komt waar je voor moet blijven knokken: je moet doorgaan. 

Want mantelzorg gaat altijd door! De telefoon op stil? De telefoon uit tijdens de voorstelling? Welnee! Een gewoonte die ik mezelf ook al even eigen heb gemaakt. Stiekem vond ik dat altijd een beetje asociaal van mijzelf, maar ik leerde vanavond dat dit voor menig mantelzorger noodzaak is. Heel herkenbaar vond ik de scène waar Chantal moeite had met de stilte, als diegene voor wie je normaalgesproken zorgt je even niet nodig heeft en je je realiseert dat je eigenlijk niet goed weet wat je op zo’n ‘vrije’ avond doen moet… Heel bewust ben ik op zoek gegaan naar een aantal hobby’s om die avonden niet meer te hebben. Houten Anders! is er daar één van. 

Doorgaan

We zijn nog niet uitgeklapt voor Kees, Juul en technicus Bas, of de mevrouw naast me zegt: “Nu snel naar huis, want mijn man zit alleen.” De werkgroep Mantelzorg van de Adviesraad Sociaal Domein in Houten weet hoe het werkt. De bar blijft gesloten, want mantelzorg gaat altijd door. Er ligt de komende jaren wel een taak voor de gemeente: ervoor zorgen dat mantelzorgers op een gezonde manier door kunnen blijven gaan. 

Axel Eerdman
axel.eerdman@houtenanders.nl

Meer informatie 

Op de website van Van Houten & Co vindt u meer informatie over mantelzorg in Houten.

Neem contact op met de werkgroep Mantelzorg van de Adviesraad Sociaal Domein Houten.

Volg ons