Skip links
stembiljet referendum Ruimtelijke Koers met tegen roodgekleurd

18 maart 2021

Behoorlijke tegenslag voor het College

De inwoners van Houten hebben zich in het referendum uitgesproken tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers 2040. Houten Anders! heeft als enige partij direct gezegd dat wij de uitslag van het referendum zullen respecteren. Tijdens de campagne hebben wij ons zoveel als mogelijk neutraal opgesteld en ons ingezet om het referendum onder de aandacht te brengen en te informeren. 

Lees ook: Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers

Tijdens de raadsvergadering van 19 januari tot en met 21 januari 2021 heeft onze fractie er vol op ingezet om de Ruimtelijke Koers aan te passen naar een beter stuk. Daar hebben wij veel mee bereikt. Wij gingen vervolgens de campagne in met de vraag: Is dat genoeg, of stemt u tegen?

Uitslag referendum

Vandaag werd bekend dat ruim 65 procent tegen de het voorgenomen raadsbesluit stemde. Het is nu aan de gemeenteraad om duidelijk te maken dat zij dit advies van de kiezers serieus neemt. Volgens de fractie van Houten Anders! wordt het tijd dat de gemeenteraad nu eindelijk haar rol gaat pakken in dit proces. Dat heeft zij volgens ons nog niet eerder gedaan.

Sinds de gemeenteraad van Houten voor het plan van aanpak stemde in 2019, heeft zij nagenoeg alles over zich heen laten komen. Het college deed in grote lijnen wat zij in het plan van aanpak had beloofd, maar hield zich niet aan het budget, hield zich niet aan de planning, deed extra onderzoek zonder heldere onderbouwing over nut en noodzaak en maakte keuzes die op heel veel weerstand stuitten, zónder dat de gemeenteraad bij deze keuzes werden betrokken. De gemeenteraad kon daardoor haar taken niet vervullen, maar deed niets om die ruimte op te eisen. Zij heeft zich voortdurend in besloten bijeenkomsten laten bijpraten en heeft rustig afgewacht tot het volgens het proces ‘aan de raad’ zou zijn.   

Lees ook: Het democratisch tekort van de Ruimtelijke Koers

De gemeenteraad had op cruciale momenten meer kunnen doen en de regie naar zich toe kunnen trekken en heeft dat niet gedaan en in elk geval te laat. Dat heeft bijgedragen aan deze uitslag. Als zij eerder de ruimte had genomen om nadere onderzoeken te eisen naar mogelijkheden in Houten-Oost, of verwerking van de adviezen van de GGD in het deelgebied Noordwest, dan zou er nu een heel ander plan liggen.   

Teruggeven

Bij Houten Anders! kantelde het gevoel tijdens de campagne van ‘acceptabel’ naar een overwegende ‘nee’ onder onze leden, toen de wethouders eigenstandig uitspraken deden die niet feitelijk waren en tegen de wensen van de gemeenteraad in gingen. Het ging in deze berichten met name over Houten-Oost. Kennelijk zijn de plannen op meerdere manieren uit te leggen en daarom niet goed genoeg.  

De enige coalitiepartij die zich in de referendumdiscussie goed gehouden heeft, bleek de VVD. Geheel onverwacht willen wij wethouder Bos en de fractie van de VVD complimenteren met hun overtuigd positieve én feitelijke houding op de sociale media. Nu is het de tijd om opnieuw feitelijk te blijven en de uitslag te respecteren.

De gemeenteraad heeft in de ogen van Houten Anders! een schuld naar de kiezer toe. Het moment is aangebroken dat alle partijen naast de kiezers gaan staan om te komen tot een betere, Houtense Koers. Geef de Ruimtelijke Koers met nieuwe kaders terug aan het college!

Wij zoeken nog naar de woorden voor een duidelijke motie die recht doet aan de uitslag van dit referendum. 

Als u ideeën heeft, neem dan contact met ons op: info@houtenanders.nl

 

Volg ons