Axel Eerdman

2018-01-24_tPagthuys_0062-HA!1

Axel Eerdman
Fractieassistent
Axel.Eerdman@houtenanders.nl

‘Politiek is meedoen, zonder een volger te zijn.’

Als docent maatschappijleer is het mijn belangrijkste taak om leerlingen wegwijs te maken in de Nederlandse politiek. Ongeacht of zij zelf iets willen veranderen of juist willen laten zoals het is: als burger meedoen in de maatschappelijke discussie is het allerbelangrijkste bij politieke besluitvorming. Dat is de belangrijkste les over democratie die ik mijn leerlingen kan leren. Dat houdt in dat ik leerlingen leer om hun mening te geven en te onderbouwen, zodat zij kunnen uitleggen waarom iets voor hen is belangrijk is. Als de besluitvorming namelijk goed werkt, wordt ieders inbreng meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Hoe een beslissing binnen een samenleving genomen wordt is daarom vaak vele malen belangrijker dan de beslissing die men uiteindelijk neemt. Je wilt als burger gehoord en begrepen worden in het proces. Je wilt zelf begrijpen waarom jouw goede idee tóch niet wordt uitgevoerd of waarom het minder goede idee wél een meerderheid haalt. Dan kun je het ook accepteren. Welke beslissing daarna ook volgt, hoe een beslissing wordt genomen bepaalt het draagvlak en dus het succes ervan. Je moet daarom samen tot een beslissing komen en dus moet je – zeker in een gemeente – ook zoveel als mogelijk samen de besluiten nemen.

In 2016 kwam ik in Houten wonen, vlakbij het Rond. Al snel kwam ik in contact met actieve Houtenaren, ambtenaren en medewerkers van welzijnsorganisaties in Houten. Namens de bewoners probeerde ik samen met mijn buren aandacht te vragen voor de situatie rondom ons wooncomplex. Zo is er samen in korte tijd veel bereikt en leerde ik mijn nieuwe gemeente kennen.

Nu is het voor mij een vanzelfsprekende stap om bij HoutenAnders! aan te sluiten om de daad bij het woord te voegen en zelf ook mee te doen. HoutenAnders! is daarvoor de partij, omdat zij het lef hebben om alternatieven serieus te nemen, ook als anderen daar niet in mee willen gaan.

Op mijn manier verwacht ik een positieve bijdrage te leveren aan de wijze waarop de gemeente Houten de komende 4 jaar beslissingen neemt door actief te zijn voor Houten Anders!