Skip links
5 september 2020

Activiteitenmarkt 2020

Op zaterdag 5 september 2020 stond Houten Anders! op de jaarlijkse Activiteitenmarkt. Zolang het evenement op een verantwoorde manier kon worden georganiseerd, vonden wij het juist in deze corona-tijd belangrijk om u op de markt te ontmoeten. Wij hebben zelf kunnen ervaren dat de markt met extra afstand en looproutes opnieuw een succes was. De genomen maatregelen hebben de sfeer op de markt niet veranderd en elke bezoeker heeft de kans gekregen om zich aan de coronaregels te houden. Als men het even vergat, heeft de organisatie er alles aan gedaan om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Doe eens gek, doe politiek!

Als politieke vereniging zijn we voortdurend op zoek naar inwoners met kennis over onderwerpen waar de gemeenteraad besluiten over neemt of talenten die bijdragen aan de ontwikkeling van onze vereniging. Met de slogan Doe eens gek: Doe politiek! stonden wij daarom op de markt. Je hoeft geen politicus te zijn, om je in te kunnen zetten voor een politieke partij. We zoeken actieve inwoners die willen bijdragen aan een betrokken en transparante lokale politiek. Dat is soms links, soms rechts en altijd lokaal.  

Kennismaken

Gesprekken met inwoners hebben we van achter de kraam gevoerd. Daarmee hielden we anderhalve meter afstand. We werden enthousiast als mensen aan de kraam kwamen met vragen over de politiek of over de partij. Ook spraken we veel betrokken inwoners met goede ideeën. Een aantal van deze mensen gaf zich op voor onze kennismakingsavond. Deze kennismaking organiseren we online op 23 september en ook organiseren we een fysieke bijeenkomst op 1 oktober. Uiteraard gaan wij op zoek naar een geschikte ruimte waar wij ons aan de coronarichtlijnen zullen houden. 

Als u ook kennis met ons wilt maken of als u ons over iets anders wilt spreken, dan kunt u zich nog tot 13 september opgeven door te klikken op deze link: 

Microsoft Forms – kennismaken met HA!

Volgend jaar anders?

Wij willen de organisatie bedanken voor hun betrokkenheid en durf, waarmee zij het vrijwilligersleven in Houten op gepaste wijze opnieuw een goede start van het seizoen hebben gegeven. Dat heeft vast veel extra inspanning gekost. Wij vonden de extra ruimte, minder achtergrondgeluid en de looproutes erg prettig en niet minder gezellig.  Met deze opzet is er meer ruimte voor goede gesprekken en ook voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid is de extra structuur en rust erg prettig geweest. Wij kijken nu al weer uit naar de volgende editie.

Namens de hele partij,  

 

Axel Eerdman
commissielid Houten Anders!

Volg ons